Energiebeheersing
  Het huidige energie besparingstempo in Nederland ligt rond de 1 procent. Het
  kabinet wil dit percentage verhogen naar 1,5 procent, zodat Nederland minder
  afhankelijk wordt van olie en gas, en wil dat de uitstoot van het broeikasgas
  CO2 afneemt.

  Energie Prestatie Coëfficiënt
  Sinds december 1995 is het verplicht om bij de bouwaanvraag van nieuwe
  woningen een energieprestatie berekening toe te voegen. De EPC (Energie
  Prestatie Coëfficiënt) mag een op grond van het bouwbesluit vastgestelde waarde
  niet overschrijden, anders wordt geen bouwvergunning afgegeven.

  Het wordt steeds moeilijker om zonder installatietechnische maatregelen aan
  deze strenge eisen te voldoen. Er zijn verschillende installaties te realiseren
  om aan de EPC eis te kunnen voldoen.

  Zonneboilersysteem
  Zonne-energie kan worden gebruikt voor water- en ruimteverwarming (thermische
  zonne-energie) en voor stroomvoorziening (fotovoltaïsche zonne-energie).


  Warmtepompen
  Overal in onze omgeving is warmte aanwezig die niet bruikbaar is, omdat de
  temperatuur ervan te laag is. Denk aan de ventilatielucht uit gebouwen, de
  aardbodem en de buitenlucht.

  Een warmtepomp kan het temperatuurniveau zodanig verhogen dat de warmte wel
  bruikbaar wordt, bijvoorbeeld voor ruimteverwarming of voor warm water.

  Een warmtepomp gebruikt energie voor het samenpersen van de damp, de 

  aandrijfenergie. Hoe efficiënt dat gebeurt, wordt uitgedrukt met de Engelse term  

  Coëfficiënt Of Performance (COP).

  De COP geeft de verhouding aan tussen de verkregen bruikbare warmte en de
  aandrijfenergie. Als de COP 4 is, betekent dit dat de pomp 4 keer meer energie
  produceert dan het apparaat gebruikt. Voor elke euro die u voor elektrische
  energie betaalt krijgt u er eenvoudigweg vier terug. Het rendement varieert per
  type en van het temperatuurniveau van de warmtevraag.


  Warmtepompboiler
  Een warmtepompboiler maakt gebruik van de al aanwezige energie in de omringende
  lucht. Deze laagwaardige energie wordt door de warmtepompboiler opgewaardeerd
  tot hoogwaardige energie. Vervolgens wordt deze energie gebruikt om het water
  in de boiler te verwarmen naar een legionella veilige temperatuur.

  De ventilatie-unit, de warmtepomp én boiler zijn samen in één compact toestel 

  ingebouwd en vergt weinig vloeroppervlak. Het toestel wordt op het ventilatiesysteem

  én op de koud- en warmwater leiding in de woning aangesloten

  Via een warmtewisselaar onttrekt een warmtepompboiler warmte uit de afgevoerde
  ventilatielucht om hiermee het tapwater te verwarmen. Om een warmtepompboiler
  te kunnen toepassen, dient deze gecombineerd te worden met mechanische
  afzuiging. Een warmtepompboiler kan niet gecombineerd worden met gebalanceerde
  ventilatie met warmteterugwinning, omdat de warmte uit de ventilatielucht in dat  

  geval reeds gebruikt wordt voor vóórverwarming van de ventilatielucht.

  Warmteterugwinning (wtw) middels een douche wtw systeem 
  De warmtewisselaar is een volledig passief systeem. Zonder bewegende delen.

  Het douche wtw systeem kan geplaatst worden als uw douche op de eerste
  verdieping (of hoger) ligt. Installatie is natuurlijk het gemakkelijkst bij
  nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw is toepassing soms mogelijk.

  De wtw moet goed bereikbaar blijven, dus plaatsing ervan geschiedt meestal in
  een (meter)kast of een leidingkoof met afneembaar of scharnierend paneel.


  Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning
  Bij gebalanceerde ventilatie (mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer)
  worden de toevoer en afvoer van ventilatielucht op mechanische wijze met elkaar
  in evenwicht gebracht, waardoor een ´luchtdichte´ woning of gebouw voldoende
  geventileerd wordt.

  De warmte in de afvoerlucht wordt benut door middel van een warmtewisselaar in
  de warmteterugwin (wtw) unit. Gebalanceerde ventilatie met wtw is toepasbaar in
  combinatie met elke vorm van ruimteverwarming. De meeste units met
  warmteterugwinning behalen rendementen van ± 95%.


  Technisch Buro Meter is u graag van dienst indien u overweegt uw woning
  van energiebesparende maatregelen te voorzien.

Emailadres: *
Naam: *
Telefoonnr.: *
Ik heb een:
Bericht:

Neem over:
De tekst in het plaatje moet worden overgetypt in het veld eronder. Deze beveiligingsmaatregel maakt het voor spammers moeilijker om dit formulier te misbruiken. Als de tekst moeilijk te lezen is, probeer het dan toch maar over te typen. Mocht het niet meteen correct zijn dan volgen altijd herkansingen.
Technisch Buro Meter
Voor al uw duurzame techniek